Menu


语言配对排名TRANSLATORPUB.COM 語言配對排名

希望该表可以为会员和准会员提供各种语言任务.我们会努力保证为所有会员提供多种多样的任务选择!

语言配对 最新项目 总数百分比
English > French

06/21/2018
  2.72%
Chinese (Simplified) > English

06/20/2018
  2.53%
English > German

06/25/2018
  2.35%
German > English

06/26/2018
  2.03%
English > Spanish

06/22/2018
  1.95%
English > Chinese (Simplified)

06/21/2018
  1.94%
English > Japanese

06/25/2018
  1.67%
French > English

06/26/2018
  1.47%
English > Russian

06/26/2018
  1.41%
Spanish > English

06/25/2018
  1.28%
English > Polish

06/20/2018
  1.23%
Polish > English

06/20/2018
  1.12%
English > Arabic

06/19/2018
  1.12%
Japanese > English

06/26/2018
  1.03%
English > Italian

06/22/2018
  0.95%
English > Korean

06/25/2018
  0.93%
Russian > English

06/26/2018
  0.85%
English > Portuguese

06/21/2018
  0.82%
Italian > English

06/26/2018
  0.81%
English > Dutch

06/25/2018
  0.78%
English > Norwegian

06/25/2018
  0.73%
English > Danish

06/25/2018
  0.69%
Arabic > English

06/18/2018
  0.68%
English > Swedish

06/20/2018
  0.64%
English > English

05/02/2018
  0.64%
Korean > English

06/26/2018
  0.59%
English > Turkish

06/14/2018
  0.56%
English > Thai

06/22/2018
  0.56%
German > French

06/08/2018
  0.56%
Dutch > English

06/25/2018
  0.55%
English > Finnish

06/26/2018
  0.54%
English > Czech

06/19/2018
  0.53%
Portuguese > English

06/25/2018
  0.5%
English > Vietnamese

06/20/2018
  0.49%
Chinese (Simplified) > Japanese

06/21/2018
  0.48%
English > Hindi

06/21/2018
  0.48%
Polish > German

06/13/2018
  0.46%
German > Polish

04/27/2018
  0.43%
English > Bengali

06/22/2018
  0.41%
Turkish > English

06/20/2018
  0.38%
English > Romanian

06/25/2018
  0.37%
English > Hungarian

05/31/2018
  0.37%
English > Slovak

06/15/2018
  0.36%
English > Farsi

06/20/2018
  0.35%
English > Malay

06/26/2018
  0.33%
English > Latvian

06/13/2018
  0.33%
English > Indonesian

06/21/2018
  0.32%
English > Greek

06/22/2018
  0.32%
English > Lithuanian

06/13/2018
  0.32%
French > German

06/20/2018
  0.31%
English > Hebrew

06/25/2018
  0.31%
English > Tamil

06/21/2018
  0.31%
Danish > English

06/20/2018
  0.31%
Swedish > English

06/15/2018
  0.3%
Vietnamese > English

06/21/2018
  0.3%
Pashto > English

06/22/2018
  0.3%
Finnish > English

06/21/2018
  0.29%
Czech > English

06/06/2018
  0.28%
English > Urdu

06/14/2018
  0.28%
Chinese (Simplified) > Korean

05/02/2018
  0.28%
English > Bulgarian

06/19/2018
  0.27%
Farsi > English

06/20/2018
  0.27%
Norwegian > English

06/25/2018
  0.27%
Thai > English

06/22/2018
  0.27%
English > Somali

06/20/2018
  0.26%
English > Punjabi

06/25/2018
  0.25%
English > Tagalog

06/20/2018
  0.25%
English > Kurdish

06/15/2018
  0.24%
German > Spanish

05/11/2018
  0.24%
English > Pashto

06/22/2018
  0.23%
Hindi > English

06/22/2018
  0.23%
Romanian > English

06/25/2018
  0.23%
German > Italian

06/18/2018
  0.23%
Abkhazian > Abkhazian

06/25/2018
  0.23%
English > Estonian

06/21/2018
  0.23%
English > Burmese

06/25/2018
  0.23%
English > Nepali

06/21/2018
  0.23%
German > Russian

06/21/2018
  0.23%
English > Gujarati

06/22/2018
  0.23%
Hungarian > English

06/26/2018
  0.23%
English > Chinese (Traditional)

05/30/2018
  0.22%
English > Cantonese

06/21/2018
  0.22%
Bengali > English

06/22/2018
  0.22%
Chinese (Simplified) > Russian

05/29/2018
  0.22%
Greek > English

06/18/2018
  0.22%
English > Albanian

05/29/2018
  0.22%
Dari (Afghan Persian > English

06/22/2018
  0.21%
English > Croatian

06/22/2018
  0.21%
Italian > German

06/22/2018
  0.21%
English > Slovenian

06/19/2018
  0.2%
Polish > French

02/01/2018
  0.2%
English > Ukrainian

06/21/2018
  0.2%
Chinese (Simplified) > French

06/15/2018
  0.2%
Lithuanian > English

06/19/2018
  0.2%
Somali > English

06/20/2018
  0.2%
Spanish > French

06/21/2018
  0.19%
Latvian > English

06/18/2018
  0.19%
Slovak > English

06/07/2018
  0.19%
Chinese (Simplified) > German

06/06/2018
  0.19%
Kurdish > English

06/15/2018
  0.18%
Hebrew > English

06/22/2018
  0.18%
Japanese > Chinese (Simplified)

03/06/2018
  0.18%
Spanish > German

06/12/2018
  0.18%
English > All Languages

07/28/2016
  0.18%
English > Malayalam

06/22/2018
  0.18%
Bulgarian > English

06/19/2018
  0.17%
Urdu > English

06/26/2018
  0.17%
English > Brazilian Portuguese

05/30/2018
  0.17%
English > Amharic

06/20/2018
  0.17%
English > Dari (Afghan Persian

06/22/2018
  0.17%
German > Chinese (Simplified)

05/08/2018
  0.16%
English > Kannada

04/18/2018
  0.16%
Russian > German

05/28/2018
  0.16%
Tamil > English

06/18/2018
  0.16%
French > Polish

03/08/2018
  0.16%
Albanian > English

06/15/2018
  0.16%
Malay > English

06/18/2018
  0.16%
Cantonese > English

06/21/2018
  0.16%
English > Telugu

06/20/2018
  0.15%
Polish > Russian

12/22/2017
  0.15%
Chinese (Simplified) > Spanish

04/18/2018
  0.15%
Nepali > English

06/21/2018
  0.15%
French > Spanish

04/24/2018
  0.15%
Indonesian > English

06/18/2018
  0.14%
English > Georgian

05/24/2018
  0.14%
English > Lao

06/22/2018
  0.14%
Punjabi > English

06/25/2018
  0.14%
English > Serbian

05/29/2018
  0.14%
English > Cambodian

06/22/2018
  0.14%
English > Swahili

06/25/2018
  0.14%
Gujarati > English

06/22/2018
  0.14%
Italian > French

06/18/2018
  0.13%
English > Tigrinya

06/25/2018
  0.13%
English > Mongolian

06/22/2018
  0.13%
English > Marathi

06/22/2018
  0.13%
Amharic > English

06/20/2018
  0.13%
German > German

09/15/2016
  0.13%
Dutch > German

02/01/2018
  0.13%
English > Kazakh

06/25/2018
  0.12%
Tagalog > English

06/19/2018
  0.12%
English > Icelandic

06/14/2018
  0.12%
Russian > Chinese (Simplified)

05/31/2018
  0.12%
German > Dutch

01/24/2018
  0.12%
Polish > Italian

02/01/2018
  0.12%
Dutch > French

06/20/2018
  0.12%
German > Swedish

06/08/2018
  0.12%
Italian > Polish

12/20/2017
  0.12%
English > Sinhalese

06/04/2018
  0.12%
French > Russian

06/14/2018
  0.12%
Ukrainian > English

06/21/2018
  0.12%
Polish > Czech

01/10/2018
  0.12%
French > Chinese (Simplified)

04/30/2018
  0.11%
Polish > Spanish

02/01/2018
  0.11%
English > Bosnian

06/19/2018
  0.11%
Georgian > English

06/13/2018
  0.11%
Burmese > English

06/25/2018
  0.11%
Croatian > English

06/22/2018
  0.11%
Tigrinya > English

06/25/2018
  0.1%
German > Japanese

04/19/2018
  0.1%
Polish > Slovak

01/10/2018
  0.1%
English > Azerbaijani

06/15/2018
  0.1%
English > Haitian Creole

06/21/2018
  0.1%
Dutch > Polish

05/28/2018
  0.1%
English > Armenian

05/31/2018
  0.1%
English > Flemish

06/18/2018
  0.1%
Russian > French

06/11/2018
  0.1%
German > Danish

05/24/2018
  0.09%
German > Norwegian

05/09/2018
  0.09%
Estonian > English

06/21/2018
  0.09%
Slovenian > English

06/01/2018
  0.09%
Spanish > Italian

06/22/2018
  0.09%
German > Turkish

04/03/2018
  0.09%
English > Afrikaans

06/13/2018
  0.09%
English > Macedonian

06/25/2018
  0.09%
Korean > Chinese (Simplified)

04/09/2018
  0.09%
Polish > Dutch

07/07/2017
  0.09%
Spanish > Polish

07/25/2017
  0.09%
Cambodian > English

06/22/2018
  0.09%
English > Oromo

06/14/2018
  0.09%
Swahili > English

06/25/2018
  0.09%
English > Assamese

06/13/2018
  0.09%
Chinese (Traditional) > English

01/17/2018
  0.08%
Kannada > English

06/22/2018
  0.08%
Russian > Polish

03/28/2018
  0.08%
English > Oriya

05/18/2018
  0.08%
Italian > Spanish

06/06/2018
  0.08%
English > Uzbek

06/21/2018
  0.08%
German > Arabic

11/22/2017
  0.08%
French > Arabic

05/14/2018
  0.08%
Italian > Russian

05/23/2018
  0.08%
French > French

06/22/2016
  0.08%
French > Italian

04/05/2018
  0.08%
Spanish > Chinese (Simplified)

03/07/2018
  0.08%
Bosnian > English

05/24/2018
  0.08%
English > Yoruba

06/25/2018
  0.08%
Malayalam > English

06/22/2018
  0.08%
Spanish > Russian

06/22/2018
  0.08%
Polish > Norwegian

01/26/2017
  0.08%
French > Dutch

06/21/2018
  0.07%
Serbian > English

06/19/2018
  0.07%
English > Lingala

06/20/2018
  0.07%
Polish > Hungarian

12/15/2017
  0.07%
Lao > English

06/22/2018
  0.07%
Polish > Swedish

07/07/2017
  0.07%
Chinese (Simplified) > Portuguese

06/06/2018
  0.07%
English > Hmong

04/26/2018
  0.07%
English > Yiddish

05/22/2018
  0.07%
Latin > English

06/13/2018
  0.07%
English > Irish (Gaelic)

06/22/2018
  0.07%
Arabic > French

04/04/2018
  0.07%
English > Catalan

06/07/2018
  0.07%
Mongolian > English

06/22/2018
  0.07%
Oromo > English

06/14/2018
  0.07%
Czech > Polish

05/31/2017
  0.07%
German > Czech

03/09/2018
  0.07%
German > Portuguese

04/27/2018
  0.07%
Sinhalese > English

05/24/2018
  0.07%
Armenian > English

05/31/2018
  0.07%
Brazilian Portuguese > English

11/03/2017
  0.07%
English > Twi

06/25/2018
  0.07%
German > Finnish

06/08/2018
  0.07%
Yoruba > English

06/25/2018
  0.07%
Catalan > English

06/19/2018
  0.07%
Chinese (Simplified) > Italian

04/27/2018
  0.07%
German > Slovak

05/15/2018
  0.06%
Haitian Creole > English

06/21/2018
  0.06%
Telugu > English

06/20/2018
  0.06%
Afrikaans > English

06/13/2018
  0.06%
Azerbaijani > English

06/18/2018
  0.06%
English > Maltese

06/22/2018
  0.06%
Icelandic > English

06/14/2018
  0.06%
Flemish > English

06/19/2018
  0.06%
Lingala > English

06/20/2018
  0.06%
Polish > Lithuanian

05/16/2018
  0.06%
Italian > Chinese (Simplified)

05/07/2018
  0.06%
English > Latin

06/05/2018
  0.06%
Kazakh > English

06/22/2018
  0.06%
Russian > Spanish

04/11/2018
  0.06%
German > Korean

04/19/2018
  0.06%
Polish > Danish

06/14/2018
  0.06%
Portuguese > Spanish

08/24/2017
  0.06%
All Languages > All Languages

07/28/2016
  0.06%
Marathi > English

06/22/2018
  0.06%
Portuguese > French

06/11/2018
  0.05%
Turkish > German

05/18/2018
  0.05%
Yiddish > English

09/12/2017
  0.05%
Polish > Romanian

01/10/2018
  0.05%
Macedonian > English

06/25/2018
  0.05%
Spanish > Spanish

07/05/2017
  0.05%
Uzbek > English

06/21/2018
  0.05%
English > Hausa

06/15/2018
  0.05%
Arabic > German

12/15/2017
  0.05%
Twi > English

06/25/2018
  0.05%
Chinese (Simplified) > Arabic

07/25/2017
  0.05%
Spanish > Portuguese

04/02/2018
  0.05%
English > Tajik

06/21/2018
  0.05%
French > Japanese

05/08/2018
  0.05%
Swedish > Polish

06/09/2017
  0.05%
Polish > Portuguese

02/01/2018
  0.05%
Japanese > German

04/23/2018
  0.05%
Polish > Ukrainian

03/29/2018
  0.05%
English > Welsh

04/04/2018
  0.04%
Polish > Chinese (Simplified)

01/03/2018
  0.04%
Norwegian > Polish

04/28/2017
  0.04%
English > Zulu

05/29/2018
  0.04%
English > Tibetan

06/14/2018
  0.04%
German > Romanian

06/15/2018
  0.04%
Romanian > German

03/13/2018
  0.04%
Danish > Polish

04/28/2017
  0.04%
Portuguese > German

06/14/2018
  0.04%
Russian > Italian

03/13/2018
  0.04%
Japanese > French

02/05/2018
  0.04%
Chinese (Simplified) > Thai

06/26/2018
  0.04%
Hausa > English

06/13/2018
  0.04%
English > Wolof

03/15/2018
  0.04%
French > Portuguese

04/16/2018
  0.04%
French > Turkish

04/03/2018
  0.04%
German > Hungarian

10/10/2017
  0.04%
English > Byelorussian

05/18/2018
  0.04%
English > Serbo-Croat

05/22/2018
  0.03%
Dutch > Spanish

04/13/2018
  0.03%
Polish > Finnish

07/07/2017
  0.03%
Slovak > Polish

01/16/2017
  0.03%
Hungarian > Polish

07/25/2017
  0.03%
Polish > Latvian

05/16/2018
  0.03%
Swedish > German

06/04/2018
  0.03%
Czech > German

04/30/2018
  0.03%
Portuguese > Chinese (Simplified)

10/14/2016
  0.03%
Polish > Turkish

01/04/2017
  0.03%
English > Turkmen

05/14/2018
  0.03%
German > Thai

05/15/2018
  0.03%
Polish > Estonian

01/10/2018
  0.03%
English > Moldavian

02/14/2018
  0.03%
German > Hebrew

01/02/2018
  0.03%
Ukrainian > Polish

07/25/2017
  0.03%
Assamese > English

06/13/2018
  0.03%
English > Kirghiz

06/22/2018
  0.03%
English > Samoan

06/08/2018
  0.03%
All Languages > English

11/25/2015
  0.03%
Chinese (Simplified) > Chinese (Simplified)

06/15/2016
  0.03%
Arabic > Arabic

03/27/2018
  0.03%
French > Swedish

04/20/2017
  0.03%
English > Sindhi

06/21/2018
  0.03%
Polish > Bulgarian

03/27/2017
  0.03%
German > Ukrainian

06/15/2018
  0.03%
Chinese (Simplified) > Vietnamese

05/07/2018
  0.03%
German > Croatian

07/12/2017
  0.03%
Serbo-Croat > English

05/22/2018
  0.03%
Greek > German

07/17/2017
  0.03%
English > Basque

03/08/2018
  0.03%
French > Danish

03/01/2017
  0.03%
Italian > Arabic

04/12/2018
  0.03%
Hungarian > German

08/01/2017
  0.03%
Spanish > Arabic

05/23/2018
  0.03%
Wolof > English

02/21/2018
  0.03%
Italian > Dutch

05/15/2018
  0.03%
Italian > Portuguese

05/22/2017
  0.03%
Tajik > English

06/21/2018
  0.03%
Oriya > English

05/31/2018
  0.03%
Danish > German

02/02/2017
  0.03%
English > Xhosa

05/22/2018
  0.03%
Chinese (Simplified) > Indonesian

06/26/2018
  0.03%
German > Slovenian

05/09/2018
  0.03%
Spanish > Dutch

05/31/2018
  0.03%
English > Kinyaruanda

05/08/2018
  0.03%
French > Czech

09/19/2017
  0.03%
Portuguese > Polish

03/31/2017
  0.03%
All Languages > German

01/12/2012
  0.02%
Korean > German

04/16/2018
  0.02%
All Languages > Russian

08/14/2010
  0.02%
Arabic > Chinese (Simplified)

05/17/2018
  0.02%
French > Norwegian

07/05/2017
  0.02%
Maltese > English

06/22/2018
  0.02%
Polish > Arabic

08/12/2016
  0.02%
English > Galician

09/08/2017
  0.02%
Japanese > Japanese

08/02/2017
  0.02%
Japanese > Russian

05/28/2018
  0.02%
Korean > Russian

05/31/2018
  0.02%
English > Kashmiri

12/31/2017
  0.02%
English > Kirundi

05/28/2018
  0.02%
Turkish > Russian

05/29/2018
  0.02%
German > Bulgarian

12/07/2017
  0.02%
German > Greek

01/31/2017
  0.02%
Polish > Slovenian

03/27/2017
  0.02%
Russian > Portuguese

01/05/2018
  0.02%
Chinese (Simplified) > Polish

04/20/2017
  0.02%
Romanian > Polish

11/30/2016
  0.02%
Dutch > Italian

03/13/2018
  0.02%
German > Brazilian Portuguese

05/25/2018
  0.02%
Italian > Italian

06/15/2016
  0.02%
Polish > Croatian

12/15/2017
  0.02%
Russian > Japanese

05/31/2018
  0.02%
Arabic > Russian

06/06/2018
  0.02%
Portuguese > Portuguese

05/23/2017
  0.02%
Dutch > Russian

02/06/2018
  0.02%
Spanish > Turkish

04/02/2018
  0.02%
Bulgarian > German

05/10/2018
  0.02%
Polish > Greek

01/26/2017
  0.02%
Russian > Korean

03/22/2018
  0.02%
Spanish > Japanese

05/08/2018
  0.02%
Russian > Russian

02/01/2016
  0.02%
Tibetan > English

05/31/2018
  0.02%
Dutch > Chinese (Simplified)

09/21/2017
  0.02%
Finnish > Russian

06/14/2018
  0.02%
Russian > Turkish

04/13/2018
  0.02%
Arabic > Spanish

01/26/2018
  0.02%
Lithuanian > Polish

01/24/2017
  0.02%
Russian > Arabic

02/08/2018
  0.02%
Turkish > French

12/28/2017
  0.02%
Byelorussian > English

03/22/2018
  0.02%
English > Sanskrit

12/27/2017
  0.02%
Hmong > English

02/05/2018
  0.02%
Italian > Danish

05/15/2018
  0.02%
Italian > Japanese

04/12/2018
  0.02%
Romanian > French

10/11/2016
  0.02%
Finnish > German

02/27/2018
  0.02%
German > Serbian

04/26/2018
  0.02%
Italian > Turkish

06/27/2017
  0.02%
Japanese > Italian

04/13/2018
  0.02%
Japanese > Spanish

12/19/2017
  0.02%
Welsh > English

03/21/2017
  0.02%
Irish (Gaelic) > English

10/16/2017
  0.02%
Spanish > Swedish

06/07/2018
  0.02%
Polish > Japanese

11/10/2016
  0.02%
Moldavian > English

01/25/2018
  0.02%
English > Uigur

09/05/2017
  0.02%
Finnish > Polish

04/28/2017
  0.02%
Croatian > German

04/03/2018
  0.02%
English > Luxemburgish

05/29/2018
  0.02%
English > Tonga

10/04/2017
  0.02%
German > Lithuanian

10/09/2017
  0.02%
Dutch > Portuguese

06/28/2017
  0.02%
Finnish > Swedish

03/15/2017
  0.02%
Spanish > Brazilian Portuguese

04/17/2018
  0.02%
Turkish > Arabic

04/13/2018
  0.02%
Czech > Russian

06/25/2018
  0.02%
English > Marshall

10/30/2017
  0.02%
French > Finnish

09/21/2017
  0.02%
German > Estonian

04/04/2018
  0.02%
German > Vietnamese

05/15/2018
  0.02%
Italian > Swedish

09/29/2016
  0.02%
Danish > French

06/25/2018
  0.02%
German > Albanian

04/25/2018
  0.02%
Arabic > Turkish

05/17/2018
  0.02%
Chinese (Simplified) > Malay

04/17/2018
  0.02%
English > Fiji

04/05/2018
  0.02%
Norwegian > German

07/03/2017
  0.02%
Russian > Finnish

05/21/2018
  0.02%
Slovak > German

05/25/2018
  0.02%
Chinese (Simplified) > Dutch

03/19/2018
  0.02%
Dutch > Swedish

02/19/2018
  0.02%
Italian > Norwegian

02/01/2017
  0.02%
Polish > Korean

01/18/2017
  0.02%
Romanian > Spanish

04/18/2018
  0.02%
German > Farsi

12/15/2017
  0.02%
Kinyaruanda > English

05/08/2018
  0.02%
Polish > Byelorussian

06/06/2016
  0.02%
Portuguese > Russian

06/18/2018
  0.02%
Swedish > French

08/24/2017
  0.02%
French > Korean

05/08/2018
  0.01%
Polish > Polish

01/17/2017
  0.01%
Spanish > Basque

06/19/2018
  0.01%
Dutch > Danish

07/03/2017
  0.01%
English > Chechen

11/30/2017
  0.01%
French > Croatian

03/01/2017
  0.01%
French > Romanian

08/30/2017
  0.01%
German > Indonesian

05/15/2018
  0.01%
Hebrew > Russian

06/01/2018
  0.01%
Portuguese > Italian

03/13/2018
  0.01%
Slovenian > German

11/21/2017
  0.01%
Spanish > Norwegian

04/02/2018
  0.01%
Czech > French

10/18/2017
  0.01%
English > Abkhazian

06/25/2018
  0.01%
French > Hungarian

09/19/2017
  0.01%
Italian > Slovenian

07/21/2017
  0.01%
Swedish > Finnish

11/20/2017
  0.01%
Turkish > Spanish

02/26/2018
  0.01%
Turkmen > English

06/15/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > Turkish

05/05/2017
  0.01%
French > Slovenian

01/27/2017
  0.01%
Polish > Serbian

03/27/2017
  0.01%
Ukrainian > German

01/22/2018
  0.01%
Basque > English

01/03/2018
  0.01%
Russian > Czech

03/28/2018
  0.01%
Russian > Estonian

02/19/2018
  0.01%
Zulu > English

01/14/2018
  0.01%
Albanian > German

06/14/2018
  0.01%
Dutch > Dutch

05/31/2017
  0.01%
German > Hindi

07/05/2017
  0.01%
Greek > Polish

05/14/2018
  0.01%
Greek > Russian

06/25/2018
  0.01%
Sindhi > English

06/21/2018
  0.01%
German > Latvian

10/11/2017
  0.01%
Greek > French

08/02/2017
  0.01%
Hungarian > Russian

03/12/2018
  0.01%
Italian > Greek

06/06/2017
  0.01%
Swedish > Russian

06/22/2018
  0.01%
Swedish > Swedish

03/10/2016
  0.01%
Bulgarian > Polish

11/24/2016
  0.01%
Danish > Swedish

05/09/2017
  0.01%
English > Maori

01/14/2018
  0.01%
Galician > English

08/08/2017
  0.01%
Kirundi > English

05/28/2018
  0.01%
Korean > Korean

11/09/2015
  0.01%
Russian > Dutch

11/12/2017
  0.01%
English > Greenlandic

05/17/2017
  0.01%
German > Malay

05/15/2018
  0.01%
Hebrew > French

10/25/2017
  0.01%
Japanese > Korean

02/01/2018
  0.01%
Japanese > Thai

12/19/2017
  0.01%
Turkish > Turkish

08/19/2016
  0.01%
Danish > Danish

06/21/2017
  0.01%
French > Slovak

09/04/2017
  0.01%
Greek > Italian

04/27/2018
  0.01%
Russian > Hebrew

10/12/2017
  0.01%
Spanish > Danish

04/02/2018
  0.01%
Swedish > Norwegian

06/04/2018
  0.01%
Turkish > Italian

05/30/2017
  0.01%
Farsi > Russian

06/05/2018
  0.01%
Korean > Japanese

12/14/2017
  0.01%
Latvian > Polish

07/25/2017
  0.01%
Samoan > English

05/24/2018
  0.01%
Spanish > Czech

04/02/2018
  0.01%
Turkish > Polish

07/13/2016
  0.01%
Uigur > English

09/19/2016
  0.01%
English > Cebuano

07/27/2017
  0.01%
French > Hebrew

11/20/2017
  0.01%
Japanese > Indonesian

02/06/2018
  0.01%
Japanese > Polish

07/25/2017
  0.01%
Norwegian > Norwegian

09/29/2015
  0.01%
Croatian > Polish

12/01/2016
  0.01%
English > Guarani

10/28/2016
  0.01%
English > Shona

05/24/2018
  0.01%
French > Brazilian Portuguese

11/08/2017
  0.01%
Italian > Czech

11/13/2017
  0.01%
Italian > Romanian

09/01/2017
  0.01%
Polish > Vietnamese

06/06/2016
  0.01%
Spanish > Catalan

07/19/2017
  0.01%
Danish > Spanish

06/05/2018
  0.01%
English > Malagasy

08/23/2017
  0.01%
Russian > All Languages

04/17/2010
  0.01%
Sanskrit > English

11/20/2017
  0.01%
Spanish > Korean

05/08/2018
  0.01%
Ukrainian > French

01/22/2018
  0.01%
Arabic > Italian

03/13/2018
  0.01%
Byelorussian > Polish

10/11/2016
  0.01%
Dutch > Arabic

07/11/2017
  0.01%
Estonian > Polish

11/30/2016
  0.01%
Latvian > Russian

05/03/2018
  0.01%
Norwegian > French

07/18/2017
  0.01%
Russian > Hungarian

03/02/2018
  0.01%
Serbian > German

07/05/2016
  0.01%
French > Greek

09/05/2017
  0.01%
French > Thai

05/24/2018
  0.01%
French > Ukrainian

05/25/2018
  0.01%
Macedonian > German

11/17/2016
  0.01%
Norwegian > Russian

11/13/2017
  0.01%
Romanian > Italian

03/13/2018
  0.01%
Russian > Kazakh

02/02/2018
  0.01%
Swedish > Danish

06/04/2018
  0.01%
Bulgarian > French

01/20/2017
  0.01%
English > Chuukese

06/07/2018
  0.01%
German > Chinese (Traditional)

03/06/2018
  0.01%
Italian > Korean

05/29/2018
  0.01%
Italian > Slovak

07/06/2017
  0.01%
Latvian > German

07/21/2017
  0.01%
Lithuanian > German

07/29/2016
  0.01%
Spanish > Romanian

02/20/2017
  0.01%
Swedish > Spanish

03/28/2018
  0.01%
Thai > German

06/13/2018
  0.01%
Arabic > Polish

10/16/2017
  0.01%
Chechen > English

11/16/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > Hindi

09/04/2017
  0.01%
English > Tatar

08/08/2017
  0.01%
German > Bosnian

11/20/2017
  0.01%
Hungarian > French

05/18/2017
  0.01%
Italian > Finnish

04/12/2018
  0.01%
Spanish > Finnish

04/02/2018
  0.01%
Danish > Russian

03/28/2018
  0.01%
Dutch > Czech

07/14/2016
  0.01%
English > Sudanese

02/29/2016
  0.01%
Estonian > Russian

12/07/2017
  0.01%
French > Bulgarian

01/24/2017
  0.01%
Italian > Serbian

12/11/2016
  0.01%
Kirghiz > English

06/22/2018
  0.01%
Lithuanian > Russian

11/13/2017
  0.01%
Russian > Latvian

01/09/2018
  0.01%
Russian > Lithuanian

01/09/2018
  0.01%
Russian > Swedish

07/13/2017
  0.01%
Slovenian > Polish

07/25/2017
  0.01%
Spanish > Slovak

04/21/2017
  0.01%
Thai > Chinese (Simplified)

02/13/2018
  0.01%
Cebuano > English

11/06/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > Greek

06/06/2018
  0.01%
English > Assyrian

06/06/2018
  0.01%
English > Bashkir

08/08/2017
  0.01%
English > Navajo

12/04/2017
  0.01%
Farsi > German

01/07/2018
  0.01%
French > Estonian

03/01/2017
  0.01%
Indonesian > Indonesian

02/01/2015
  0.01%
Japanese > Chinese (Traditional)

02/01/2018
  0.01%
Russian > Norwegian

10/24/2016
  0.01%
Swedish > Dutch

03/20/2018
  0.01%
Chinese (Simplified) > Burmese

01/19/2018
  0.01%
English > Ilocano

02/23/2017
  0.01%
Finnish > French

11/17/2017
  0.01%
Hebrew > Arabic

10/25/2017
  0.01%
Korean > French

07/17/2017
  0.01%
Spanish > Greek

06/23/2017
  0.01%
English > Faroese

06/12/2018
  0.01%
English > Sesotho

04/10/2018
  0.01%
Hebrew > German

04/26/2018
  0.01%
Italian > Croatian

08/03/2016
  0.01%
Castellano > Castellano

08/09/2018
  0.01%
Castellano > Dinka

08/09/2018
  0.01%
Czech > Spanish

01/17/2017
  0.01%
Dinka > Castellano

08/09/2018
  0.01%
Dinka > Dinka

08/09/2018
  0.01%
Georgian > Russian

11/23/2016
  0.01%
Greek > Spanish

03/06/2018
  0.01%
Russian > Thai

04/02/2018
  0.01%
Czech > Italian

06/18/2018
  0.01%
Danish > Norwegian

03/14/2017
  0.01%
English > Scots Gaelic

01/17/2017
  0.01%
French > Flemish

03/01/2017
  0.01%
French > Latvian

04/25/2018
  0.01%
German > Icelandic

04/02/2018
  0.01%
Hungarian > Italian

12/22/2017
  0.01%
Indonesian > Chinese (Simplified)

02/28/2018
  0.01%
Japanese > Arabic

07/14/2017
  0.01%
Korean > Spanish

04/16/2018
  0.01%
Polish > Georgian

11/23/2016
  0.01%
Polish > Hebrew

01/04/2017
  0.01%
Portuguese > Dutch

03/02/2018
  0.01%
Turkish > Chinese (Simplified)

05/16/2016
  0.01%
All Languages > Chinese (Simplified)

03/26/2014
  0.01%
Catalan > Spanish

03/22/2018
  0.01%
Chinese (Simplified) > Czech

06/08/2015
  0.01%
Chinese (Simplified) > Finnish

06/06/2018
  0.01%
Dutch > Turkish

03/23/2018
  0.01%
German > Flemish

02/23/2018
  0.01%
Hindi > Hindi

01/13/2016
  0.01%
Italian > Bulgarian

04/04/2017
  0.01%
Norwegian > Spanish

05/04/2018
  0.01%
Russian > Danish

12/21/2017
  0.01%
Vietnamese > German

11/28/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > Lao

08/31/2017
  0.01%
Dutch > Norwegian

07/28/2017
  0.01%
English > Javanese

03/20/2017
  0.01%
French > Lithuanian

01/27/2017
  0.01%
German > Urdu

05/02/2017
  0.01%
Kashmiri > English

06/11/2018
  0.01%
Shona > English

05/24/2018
  0.01%
Slovenian > Italian

04/27/2018
  0.01%
Vietnamese > Chinese (Simplified)

04/05/2018
  0.01%
Xhosa > English

09/18/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > All Languages

03/23/2014
  0.01%
Chinese (Simplified) > Mongolian

09/08/2017
  0.01%
English > Esperanto

05/18/2017
  0.01%
English > Quechua

09/06/2016
  0.01%
French > Hindi

03/12/2018
  0.01%
Japanese > Vietnamese

07/17/2017
  0.01%
Latin > Polish

03/08/2016
  0.01%
Slovak > French

05/25/2018
  0.01%
Spanish > Bulgarian

04/06/2018
  0.01%
Vietnamese > Russian

12/23/2015
  0.01%
Chinese (Simplified) > Swedish

06/21/2017
  0.01%
Danish > Dutch

04/29/2016
  0.01%
Dutch > Romanian

08/03/2017
  0.01%
Finnish > Norwegian

02/28/2018
  0.01%
German > Kurdish

08/29/2017
  0.01%
Korean > Polish

09/01/2016
  0.01%
Russian > Mongolian

11/28/2017
  0.01%
Swedish > Italian

10/24/2017
  0.01%
Thai > Thai

01/17/2017
  0.01%
Catalan > French

02/07/2017
  0.01%
Chinese (Simplified) > Farsi

04/20/2017
  0.01%
Croatian > French

01/17/2017
  0.01%
Danish > Finnish

10/24/2017
  0.01%
Danish > Italian

04/13/2018
  0.01%
English > Bokmal Norwegian

01/16/2018
  0.01%
English > Inuktitut

06/19/2018
  0.01%
French > Serbian

12/06/2016
  0.01%
German > Georgian

05/17/2018
  0.01%
Guarani > English

10/28/2016
  0.01%
Hungarian > Spanish

05/16/2016
  0.01%
Italian > Lithuanian

09/15/2015
  0.01%
Kurdish > Kurdish

08/08/2016
  0.01%
Polish > Kazakh

11/23/2016
  0.01%
Russian > Vietnamese

02/07/2018
  0.01%
Albanian > Italian

05/02/2017
  0.01%
Azerbaijani > Russian

04/27/2018
  0.01%
Bosnian > German

05/27/2016
  0.01%
Bulgarian > Russian

12/07/2017
  0.01%
English > Afar

01/28/2016
  0.01%
Estonian > German

04/08/2016
  0.01%
Faroese > English

11/24/2017
  0.01%
Flemish > French

01/20/2017
  0.01%
German > Azerbaijani

12/12/2016
  0.01%
German > Kazakh

05/07/2018
  0.01%
German > Tamil

12/12/2017
  0.01%
Hindi > Malayalam

04/09/2018
  0.01%
Hindi > Tamil

06/12/2018
  0.01%
Italian > Hungarian

02/03/2017
  0.01%
Japanese > Malay

12/19/2017
  0.01%
Russian > Slovak

01/26/2018
  0.01%
Russian > Ukrainian

12/16/2015
  0.01%
Spanish > Hungarian

09/05/2017
  0.01%
Thai > French

11/20/2017
  0.01%
Arabic > Portuguese

10/30/2017
  0.01%
Bengali > Bengali

01/13/2016
  0.01%
Brazilian Portuguese > Spanish

02/23/2017
  0.01%
Dutch > Japanese

07/10/2017
  0.01%
Fiji > English

04/05/2018
  0.01%
Finnish > Finnish

10/04/2015
  0.01%
French > Farsi

07/25/2017
  0.01%
French > Indonesian

05/24/2018
  0.01%
French > Malay

05/24/2018
  0.01%
German > All Languages

07/28/2016
  0.01%
German > Tigrinya

08/03/2017
  0.01%
Hebrew > Spanish

09/04/2017
  0.01%
Indonesian > French

05/03/2017
  0.01%
Italian > Ukrainian

04/27/2018
  0.01%
Japanese > Portuguese

12/19/2017
  0.01%
Marshall > English

09/10/2015
  0.01%
Polish > Albanian

11/23/2016
  0.01%
Polish > Macedonian

03/27/2017
  0.01%
Portuguese > Arabic

06/22/2016
  0.01%
Serbian > Russian

06/19/2018
  0.01%
Slovak > Russian

06/01/2018
  0.01%
Spanish > Croatian

03/08/2018
  0.01%
Urdu > Urdu

03/03/2016
  0.01%
Abkhazian > English

03/26/2018
  0%
Brazilian Portuguese > French

02/12/2016
  0%
Bulgarian > Spanish

03/30/2016
  0%
English > Frisian

07/04/2017
  0%
English > Hiligaynon

04/14/2017
  0%
English > Sangho

02/27/2018
  0%
Farsi > Arabic

04/13/2018
  0%
French > Chinese (Traditional)

08/11/2016
  0%
Hindi > Arabic

04/13/2018
  0%
Icelandic > Polish

07/25/2017
  0%
Indonesian > German

12/29/2015
  0%
Japanese > Burmese

12/19/2017
  0%
Polish > Latin

06/29/2015
  0%
Romanian > Russian

07/31/2017
  0%
Russian > Romanian

12/16/2016
  0%
Serbian > Polish

03/15/2016
  0%
Spanish > Albanian

11/20/2017
  0%
Vietnamese > Vietnamese

01/17/2017
  0%
Albanian > French

07/26/2017
  0%
Bulgarian > Portuguese

02/27/2017
  0%
Chinese (Simplified) > Danish

04/20/2017
  0%
Czech > Czech

06/15/2015
  0%
Danish > Chinese (Simplified)

01/03/2018
  0%
Dutch > Slovenian

04/01/2016
  0%
English > Chamorro

05/24/2018
  0%
Farsi > Farsi

11/29/2015
  0%
French > Albanian

05/28/2018
  0%
German > Pashto

01/13/2017
  0%
German > Somali

04/26/2018
  0%
Hebrew > Italian

08/23/2016
  0%
Ilocano > English

11/26/2014
  0%
Luxemburgish > English

12/05/2016
  0%
Mongolian > Russian

11/28/2017
  0%
Quechua > English

04/23/2015
  0%
Russian > Greek

04/21/2017
  0%
Russian > Kirghiz

06/15/2018
  0%
Spanish > Galician

06/30/2016
  0%
Arabic > Farsi

08/09/2017
  0%
Bengali > French

06/15/2017
  0%
Catalan > German

02/06/2017
  0%
Chinese (Simplified) > Hebrew

02/15/2017
  0%
Chinese (Simplified) > Norwegian

05/21/2015
  0%
Croatian > Italian

03/14/2018
  0%
Czech > Dutch

01/08/2016
  0%
English > Bhutani

05/19/2015
  0%
English > Tahitian

09/21/2015
  0%
Farsi > French

10/16/2015
  0%
Finnish > Italian

06/10/2016
  0%
Finnish > Spanish

02/14/2017
  0%
Hebrew > Hebrew

03/28/2016
  0%
Hindi > German

11/29/2016
  0%
Japanese > Turkish

07/16/2014
  0%
Malagasy > English

08/16/2017
  0%
Malay > Chinese (Simplified)

06/13/2018
  0%
Navajo > English

06/14/2018
  0%
Polish > Hindi

06/29/2015
  0%
Russian > Farsi

04/25/2018
  0%
Russian > Hindi

10/25/2016
  0%
Russian > Serbian

09/28/2016
  0%
Russian > Slovenian

07/12/2017
  0%
Slovenian > French

04/12/2017
  0%
Slovenian > Russian

11/13/2017
  0%
Spanish > Slovenian

11/05/2015
  0%
Swedish > Arabic

06/07/2017
  0%
Tajik > Russian

07/17/2017
  0%
Arabic > Dutch

10/19/2014
  0%
Bokmal Norwegian > English

01/16/2018
  0%
Brazilian Portuguese > German

09/15/2017
  0%
Bulgarian > Dutch

06/27/2017
  0%
Bulgarian > Italian

12/23/2016
  0%
Burmese > Chinese (Simplified)